مجتمع فرآوری سنگ بیشمار 

تولید کننده تراورتن ، مرمریت و مرمر بصورت تایل و اسلب با ماشین آلات روز اروپا

 

مجتمع فرآوری سنگ بیشمار 

تولید کننده تراورتن ، مرمریت و مرمر بصورت تایل و اسلب با ماشین آلات روز اروپا

سنگ بیشمار

 

    

مجتمع فرآوری سنگ بیشمار

مجتمع فرآوری سنگ بیشمار از ابتدای دهه 1350 فعالیت خود را آغاز نمود، که در دو دهه اخیر جهت تولید سنگ های ساختمانی مطابق با استانداردهای جهانی، شرکت سنگ یشم را تاسیس نموده.
در زمینه فرآوری و تولید سنگ های ساختمانی در چهار دهه متوالی همواره به کیفیت محصولات و به روز رسانی دستگاه های خود نگاه ویژه ای داشته است.
استفاده از ماشین آلات روز دنیا، امری بوده که در چهار دهه فعالیت این شرکت همواره در دستور کار قرار گرفته است. توانایی تولید انواع سنگ های مرمریت، تراواتن، مرمر و ترااونیکس در اندازه های مختلف را دارد.
اصل رعایت مشتری مداری همواره در سرلوحه سنگ یشم بوده و این مهم همواره در تمام مراحل مد نظر مدیران شرکت بوده است. شرکت سنگ یشم با کوله باری از تجربیات پنجاه ساله همواره آماده است تا محصولات با کیفیت خود را به مشتریان داخلی و خارجی ارائه کند.

مجتمع فرآوری سنگ بیشمار

مجتمع فرآوری سنگ بیشمار از ابتدای دهه 1350 فعالیت خود را آغاز نمود، که در دو دهه اخیر جهت تولید سنگ های ساختمانی مطابق با استانداردهای جهانی، شرکت سنگ یشم را تاسیس نموده.
در زمینه فرآوری و تولید سنگ های ساختمانی در چهار دهه متوالی همواره به کیفیت محصولات و به روز رسانی دستگاه های خود نگاه ویژه ای داشته است.
استفاده از ماشین آلات روز دنیا، امری بوده که در چهار دهه فعالیت این شرکت همواره در دستور کار قرار گرفته است. توانایی تولید انواع سنگ های مرمریت، تراواتن، مرمر و ترااونیکس در اندازه های مختلف را دارد.
اصل رعایت مشتری مداری همواره در سرلوحه سنگ یشم بوده و این مهم همواره در تمام مراحل مد نظر مدیران شرکت بوده است. شرکت سنگ یشم با کوله باری از تجربیات پنجاه ساله همواره آماده است تا محصولات با کیفیت خود را به مشتریان داخلی و خارجی ارائه کند.